Direkt till innehållet

Rutinen för Covid-19-vaccination är uppdaterad

Uppdateringen gäller i huvudsak:

  • vilken personal som inkluderas som hälso-sjukvård och omsorgspersonal i Halland.
  • Astrazenecas vaccin gällande intervall, åldersrekommendation och information om hållbarhet i uppdragen spruta.
  • hur man ska agera vid symtom efter vaccination
  • hur patienter med pågående eller planerad behandling med med monoklonala CD20-antikroppar (t. ex. rituximab och obinutuzumab) bör hanteras gällande covid-19-vaccination

Här hittar du rutinen

Publicerad: 2021-03-09

Senast ändrad: