Direkt till innehållet

Samlad information om coronaviruset

Smittskydd Halland samlar all information och rekommendationer om coronaviruset på Vårdgivarwebben.

I början av 2020 bekräftades att ett nytt coronavirus har identifierats i staden Wuhan i Kina. Viruset ger feber och symtom från luftvägarna, som hosta och andnöd. Det nya viruset benämnt 2019-nCoV har i dagsläget konstaterats i relativt få fall utanför Kina.

Samlad information och rekommendationer för dig som vårdgivare

Publicerad: 2020-01-29

Senast ändrad: