Direkt till innehållet

Sammanhållen Journalföring och NPÖ i MittVaccin

MittVaccin har nu en funktion som heter Sammanhållen Journalföring. Det innebär att vårdgivaren efter samtycke från patienten kan få tillgång till vaccinationshistorik gjord i MittVaccin även från andra vårdgivare . Tidigare har det bara funnits möjlighet att se information från mottagningar inom den egna vårdgivaren. Informationen går även över till NPÖ och 1177 Journalen. Företagshälsovården för Kungsbacka, Falkenberg, Halmstad och Hylte kommun kommer att skicka information till de nationella tjänsterna när alla avtal är klara.

Läs mer om MittVaccin, Patientdatalagen och spärrtjänster här.

Mer information

För support och frågor, kontakta supporten för MittVaccin genom att ringa 010-47 619 00 eller maila support@regionhalland.se.

Medarbetare i Region Halland kan även lägga ett ärende till Servicedesk.

Publicerad: 2021-02-24

Senast ändrad: