Direkt till innehållet

Senaste nytt kring implementeringen av Journalia-AK

Onlineutbildningar publicerade

 

Införandet av Journalia-AK är fortsatt planerat till måndag vecka 39, 2020-09-21.

Auricula ordinationsstöd kommer att stängas ner onsdag eftermiddag den 16/9 och alla befintliga användare kommer att förses med läsbehörighet. Auricula kommer efter nedstängningen att finnas kvar som en läsdatabas att använda som stöd vid övergången till det nya systemet Journalia-AK.

Auricula kommer vara helt stängt för redigering torsdag 17/9 och fredag 18/9. Dessa dagar bör om möjligt inga patienter gå och ta prover. Behöver dosering ändå ske är det reservrutin som gäller och uppgifterna får sedan registreras in i Journalia-AK efter uppstarten.  Dessa två dagar behöver således blockeras för bokning i Auricula på varje enhet. Det är varje enhets eget ansvar att se över detta, behövs hjälp så kontakta Läkemedelsupporten på telefon 010 – 47 619 00 eller registrera ett ärende via Servicedesk.

 

Utbildning

Utbildningstillfällen för Journalia-AK finns nu publicerade i Kompetensportalen och består av en onlinekurs (ca 30 min) och en lärarledd utbildning i systemet (1,5 tim). Den lärarledda utbildningen kommer att ske via Skype vilken även kommer ge möjlighet till att ställa frågor. Båda delarna i utbildningen är obligatoriska för de som arbetar aktivt med hantering och dosering av patienter med antikoagulantiabehandling, total utbildningstid är ca 2 tim.

Anmälan till utbildningarna görs via Utbildningskatalogen i Kompetensportalen.

För externa användare klicka här: Externa Utbildningskatalogen i Kompetensportalen.

Sök endast på Journalia för att få träff i Utbildningskatalogen.

 

Lärarledda utbildningstillfällen är följande:

Vecka 37 Vecka 38 Vecka 39 (uppsamling)
Måndag 7/9 13.30-15.00 Tisdag 15/9 13.30-15.00 Torsdag 24/9 13.30-15.00
Onsdag 9/9 13.30-15.00 Torsdag 17/9 13.30-15.00

 

Behörighet till systemet

Alla enheter har sedan tidigare fått meddela vilka användare som ska ha behörighet för att kunna jobba i Journalia-AK. Vet man med sig att det tillkommit användare som behöver sådan behörighet till systemet bör detta återkopplas till projektet så snart som möjligt. Användare som tillkommer efter införandet av Journalia-AK kommer hanteras som vanligt med behörighetsblankett via ärendehanteringssystemet. Alla användare/ordinatörer som endast kommer vara i behov av att läsa information i Journalia-AK för att exempelvis kunna skapa korrekta ordinationer i NCS Läkemedelsmodul kommer få detta per automatik.  Auriculas läsfönster som kan nås via VAS (formulär AUR) kommer att tas bort i och med att Auricula avvecklas, då denna information inte längre kommer att vara aktuell. Det finns ingen liknande läs-funktion från VAS mot Journalia-AK. För att kunna läsa information kring dosering av antikoagulantia (främst Waran) som inte finns presenterad i NCS Läkemedelsmodul får inloggning ske i Journalia-AK. Inloggning sker med SITHS-kort och Journalia-AK kommer finnas installerat på alla datorer där VAS används.

 

Uppdatera patientdata i Auricula inför migrering

Då patientinformationen som idag finns i Auricula ska föras över till Journalia-AK i samband med införandet är det bra om denna är så korrekt som möjligt. Det är därav av största vikt att patienter som flyttat utanför regionen eller avlidit avslutas på ett korrekt sätt på den enhet som senast varit ansvarig för patienten. Samt att patienter som bytt ansvarig enhet tas över och avslutas på ett korrekt sätt på berörda enheter för att problematik med att patienten har flera aktiva sidor samtidigt ska minimeras.

Efter migreringen av data mellan systemen kommer vissa patientuppgifter att behöva uppdateras manuellt i Journalia-AK, som exempelvis faxnummer till kommunsjuksköterska, hur brevkommunikation till patienten ska ske samt vem som är patientansvarig läkare/enhet vid omprövning.

Alla uppgifter kring patientens dosering och dess historik samt labsvar och så vidare följer med över mellan systemen och doseringsarbetet kommer att kunna startas upp direkt vid driftstarten.

För mer information kring projektet och löpande uppdateringar titta på informationssidan för Journalia-AK på vårdgivarwebben.

 

Elin Larnemo, Projektledare/Objektspecialist Läkemedel elin.larnemo@regionhalland.se

Publicerad: 2020-06-30

Senast ändrad: