Direkt till innehållet

Skypeinformation om ny VAS-version

Den 4 september planeras VAS 37.0 levereras. Den nya versionen innehåller rättning- och utvecklingsärenden som vi vill dema och informera kring. Informationen är denna gång cirka 30 minuter.

  • Torsdag 22/8 kl 14.30-15.00
  • Måndag 26/8 kl 15.00-15.30

Innehållet i leveransen består bland annat av:

  • Sekretessmarkering och Skyddad folkbokföring
  • Bokad tid ligger kvar vid flytt mellan dagsprogram
  • Patient hamnar på rätt dagsprogram vid vårdgivarbyte
  • Dagsjukvårdspatienter syns endast på avdelning som öppenvårdsbesöket är kopplat till
  • Nytt format på LID-nummer KEM- och BAKT-remisser
  • Rättning för Sök i LA7

Vi erbjuder två tillfällen där ALLA intresserade användare kan följa bifogad länk via sin egen dator eller konferensrum till ett virtuellt mötesrum. Kompetensportalen

Här kommer finnas möjligheter att ställa frågor direkt till objektspecialister utifrån det som gäller VAS 37.0 leveransen.

Följ denna lathund för att hamna i rätt mötesrum. Vi är tacksamma om så många som möjligt anmäler sig innan Webbinfon startar. Länken till mötesrummet kommer vara aktiv minst 15 minuter före utsatt starttid. Då finns det möjlighet att testa sitt ljud och göra ljudinställningar, se lathund för ljudinställningar.

Övrig information
För att kunna delta på denna VAS-information krävs Skype för företag.
Kontakt: Gröndal Anette RGS VS IT VÅRD

Publicerad: 2019-08-16

Senast ändrad: