Direkt till innehållet

SmiNet – ökad säkerhet för klinisk anmälan

Under senaste tiden har systemet SmiNet som används för anmälan av smittsamma sjukdomar enligt Smittskyddslagen utsatts för dataintrång. Som en följd av det har SmiNet därför varit stängt för elektronisk inrapportering.
För att öka säkerhetsnivån har Folkhälsomyndigheten nu gjort förändringar för en säkrare inloggning. Från och med 2021-07-01 kommer SmiNet vara öppet måndag-fredag mellan kl 08-16.30, för kliniska anmälningar via webbadress.

Webbadressen för anmälan är ändrad och nya lösenord har skapats av Folkhälsomyndigheten. Från nu är det krav på autentisering innan gruppinloggning, autentiseringen sker via Siths-kortet (i undantagsfall om inte enheten använder Siths-kort kan Bank-ID eller Freja-ID användas).

De nya grupplösenorden är längre och får av säkerhetsskäl INTE spridas. Varje enhet ansvarar för säker hantering av dessa.

För att logga in används Internet Explorer, adress: https://w2.sminet.se/webReport/showdisease

Ansvarig chef på respektive enhet kommer få ett brev med enhetens lösenord samt en svarstalong att skicka in till Smittskydd Halland för att verifiera och säkerställa att information om lösenord gått fram. Lösenorden kommer att skickas ut under vecka 27.

De enheter som använder SmiNet dagligen kommer delges lösenord via telefon inom kort.

Anmälningsblankett för utskrift i pappersformat (ska användas tills dess de nya lösenorden har kommit) hittas på http://www.sminet.sjunet.org/ (Internet Explorer)

Publicerad: 2021-07-03

Senast ändrad: