Direkt till innehållet

Uppdatering med anledning av att SmiNet är tillfälligt nedstängt

2021-06-16 kl 15.00

SmiNet, dvs det nationella system genom vilket smittskyddsanmälningar görs, är fortfarande inte i funktion vilket innebär att det inte går att göra anmälningar i systemet. SmiNet stängdes ned i söndags och i dagsläget finns ingen prognos för när systemet beräknas vara i drift.

Eftersom smittskyddsanmälningarna kommer att behöva göras i efterhand rekommenderas att den information som skulle föras in i anmälan noteras i journalanteckning vilket kommer underlätta för respektive anmälare när ärendet ska efterregistreras.

Att SmiNet inte fungerar påverkar inte Hallands förmåga till smittspårning kring fall av covid-19, utan smittspårningen löper på och antalet fall av covid-19 i Halland kan ändå följas.

Vill man remittera en smittspårning till smittspårningsenheten/pandemimottagningen så behöver man dock ringa dem på tel: 035-179660.

 

 

2021-06-14 kl 17.01

Det går inte att göra smittskyddsanmälningar under tiden som databasen är stängd.

Denna nyhet kommer att uppdateras när det finns mer information.

Läs mer om händelsen på Folkhälsomyndighetens webbplats

Publicerad: 2021-06-14

Senast ändrad: