Direkt till innehållet

Sminet3 är i drift

Anmälan av smittsamma sjukdomar kan göras elektroniskt i det nya systemet. www.folkhalsomyndigheten.se/sminet
Inloggning sker enbart med SITHS-kort, inga klinikkoder behövs. Har er klinik inte SITHS-kort får ni ta kontakt med oss på Smittskyddet för alternativ inloggningsmetod.

Formuläret att fylla i för klinisk anmälan är väldigt likt det i Sminet2 men med viss förändrad layout.

Även paragrafärenden går nu att anmäla digitalt via samma länk.

Publicerad: 2021-09-12

Senast ändrad: