Direkt till innehållet

Smittspårning – Pandemimottagningens smittspårningsenhet

Utifrån Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning har Region Halland organiserat en smittspårningsenhet på Pandemimottagningen där smittspårningar för hela regionen kommer hanteras.

Eftersom vi nu befinner oss i en annan fas i pandemin, med lägre allmän spridning, men med risk för lokala utbrott och klustersmitta är intensiv smittspårning ett bra instrument för att få koll på, och tidigt stoppa, eventuella lokala utbrott av covid-19.

Pandemimottagningen smittspårningsenhet finns i Varberg och Halmstad och bemannas av vårdpersonal (sjuksköterskor och läkare). Deras uppdrag kommer vara att utföra mer omfattande smittspårningar och fungera som stöd för frågor som rör smittspårning. Behandlande läkare är ansvarig för att starta smittspårning enligt smittskyddslagen. För att avlasta läkaren kan nu smittspårningsenheten överta arbetet med smittspårning i de fall läkaren begär det. Individen behöver fortfarande ta ett stort ansvar för att informera sina kontakter. Behandlande läkare har kvar ansvaret att informera patienten om diagnosen samt ge förhållningsregler och anmäla covid-19 i SmiNet.

Den nya riktlinjen och annan vägledning publiceras på vårdgivarwebben inom kort och under nästa vecka återkommer vi med mer information. Riktlinjen för smittspårning är regionövergripande och gäller alla verksamheter, undantaget smittspårning och screening inom kommunal vård och omsorg för äldre vars nuvarande riktlinje fortfarande gäller.

Publicerad: 2020-09-09

Senast ändrad: