Direkt till innehållet

Sök forskningsmedel från Sparbanksstiftelsen

Region Halland ges möjlighet att utlysa medel för forskningsstöd för projekt inom hälsa och sjukvård. Detta forskningsstöd finansieras av Sparbankstiftelsen i Varberg.
Sparbanksstiftelsens styrelse har 2021 avsatt 2 miljoner till forskningsprojekt.
  • En miljon är liksom tidigare år sökbara för alla medarbetare och projekt enligt riktlinjer som beskrivs under rubriken villkor för att söka forskningsstöd.
  • Det görs dessutom en specifik satsning på en miljon kronor. Detta forskningsstöd riktar sig till medarbetare inom Region Halland som bedriver patientnära klinisk forskning i Varberg.

Ansökningstiden är 10/8-15/9

Läs mer och ansök här

Publicerad: 2021-08-11

Senast ändrad: