Direkt till innehållet

Spasmofen utgår

Meda AB kommer sluta att tillhandahålla Spasmofen, suppositorium och injektion, på grund av produktionstekniska svårigheter. Läkemedlet kommer därmed att avregistreras på den svenska marknaden. Grossistens lager beräknas ta slut i januari 2020 för suppositorium, i juni 2020 för injektion.

Inför den kommande avregistreringen har Uppsala läkemedelsinformationscentral (ULIC) fått in en fråga om behandlingsalternativ till Spasmofen (vid svår stensmärta, när NSAID har otillräcklig effekt eller är kontraindicerat). De har gjort en litteraturgenomgång och publicerat sitt svar på RELIS (december 2019). Vi hänvisar till deras förslag vad gäller behandlingsalternativ, se nedan eller läs hela svaret på RELIS.

Behandlingsalternativ (enligt ULIC)

Inom primärvården

Förstahandsval: NSAID, exempelvis diklofenak i.m. eller som suppositorium.
Andrahandsval: Vid kontraindikation eller bristande effekt av NSAID kan en opioid användas, exempelvis Ketogan suppositorium. Som alternativ till Ketogan kan Morfin APL suppositorium vara ett möjligt alternativ.

Inom slutenvården

Förstahandsval: NSAID, exempelvis diklofenak i.m.
Andrahandsval: Vid kontraindikation eller bristande effekt av NSAID kan en opioid användas, exempelvis morfin eller oxikodon s.c. eller i.v.

Läkemedelskommittén Halland vill mana till extra försiktighet och vaksamhet vad gäller missbruk om Spasmofen ersätts av ren opioid. Man kan misstänka att övriga ingående substanser i Spasmofen har haft en viss begränsande effekt vad gäller missbrukspotentialen.

För kännedom: Suppositorium Ketogan ingår ej i högkostnadsskyddet.

Läkemedelskommittén Halland
2020-01-08

Publicerad: 2020-01-08

Senast ändrad: