Direkt till innehållet

Sprid budskapet om sunda solvanor

Solens strålar kan vara sköna men också farliga. I syfte att höja medvetenheten om riskerna med att bränna sig i solen, speciellt som barn, arbetar Region Halland återkommande med att sprida budskapet om Sunda solvanor.

Antalet fall av hudcancer ökar i Sverige och så också i Halland. Som ett stöd i arbetet med att sprida budskapet om Sunda Solvanor finns affischer att använda i väntrum och flyers att dela ut till föräldrar samt en ny nationell webbutbildning som bland annat riktar sig till Barnhälsovården. Utöver det görs även kommunikationsinsatser på 1177.se och i Region Hallands olika kanaler.

Hudläkarnas råd i korthet

  • Undvik att bränna dig
  • Små barn ska inte vistas i direkt solljus
  • Använd luftiga kläder och solhatt
  • Använd solkräm, men inte som enda solskydd

Sök skuggan mitt på dagen då solens stålar är som starkast (mellan kl. 11-15).

Alla vårdcentraler i Halland kommer under juni att få ett utskick med ett antal exemplar av affischen och flyern om Sunda solvanor. Önskas ytterligare exemplar kan det beställas kostnadsfritt från adress.distributionscentrum@vgregion.se. Som stöd i det egna arbetet finns även vanliga frågor och svar om solvanor på cancercentrum.se för egen utskrift.

Läs gärna mer om Sunda solvanor på 1177

www.1177.se/Halland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Smart-i-solen/

www.1177.se/Halland/solrad-barn

Webbutbildningen om barn och sol riktad till personal inom förskola och barnhälsovård

Publicerad: 2021-06-08

Senast ändrad: