Direkt till innehållet

Sprid budskapet om sunda solvanor

Alla vårdcentraler och BVC i Halland får inom den närmaste tiden ett utskick med information som stöd i arbetet med Sunda solvanor. I utskicket ingår även flyers att dela ut till hallänningarna och affischer att sätta upp i väntrummen.

Hudcancer ökar fortfarande i Sverige och särskilt i Halland. Materialet är ett stöd för personal som arbetar med barn och familjer för att sprida information och påverka solvanor. Det handlar om att höja medvetenheten om riskerna med att bränna sig i solen som barn.

Hudläkarnas råd i korthet

  • Undvik att bränna dig
  • Små barn ska inte vistas i direkt solljus
  • Använd luftiga kläder och solhatt
  • Använd solkräm, men inte som enda solskydd
  • Sök skuggan mitt på dagen, mellan kl. 11-15, då solens stålar är som starkast.

 

Önskas ytterligare affischer eller flyer om Sunda solvanor, utöver kommande utskick, kan det beställas kostnadsfritt från adress.distributionscentrum@vgregion.se Som stöd i det egna arbetet finns även vanliga frågor och svar om solvanor på cancercentrum.se för egen utskrift.

 

Läs gärna mer om Sunda solvanor på 1177

 

Budskap om vikten av att vara smart i solen till alla hallänningar!
Budskapet om att vara ”smart i solen” sprids också i en återkommande regional kommunikationsinsats riktad till hallänningar i alla åldrar. Spridningen sker via regionhalland.se och 1177.se samt genom sociala medier under sommaren.

 

Kontaktperson:
Eva Jadeling Persson, strateg Regionkontoret

Eva.JadelingPersson@regionhalland.se

Publicerad: 2020-05-14

Senast ändrad: