Direkt till innehållet

Status prestandaproblem 1177 Vårdguidens e-tjänster

Sedan en tid tillbaka har Inera haft prestandaproblem på vårdgivarsidan för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Problemen yttrar sig som inloggningssvårigheter och allmän seghet. Den befintliga tekniska plattformen har inte tillräcklig kapacitet och arbetet med att byta ut den pågår. Driftsättning för den nya tekniska plattformen är preliminärt planerad till i slutet på mars.

Fram till dess arbetar Inera med att hålla så stabil drift som möjligt men är tydliga med att intermittenta störningar kan komma att kvarstå fram till den nya plattformen är i drift. Nationell information om aktuell status publiceras på inloggningssidan för vårdpersonal. Invånarna hålls informerade via meddelande som visas vid inloggning i e-tjänsterna.

Se även Driftstörningsmeddelande Inera samt Information om plattformsbyte 1177 Vårdguidens e-tjänster.pdf

Publicerad: 2019-01-10

Senast ändrad: