Direkt till innehållet

Status vaccination mot covid-19

Vi startar vaccineringen mot covid-19 den 27 december och kommer att fortsätta erbjuda vaccinering under hela våren. Under de första veckorna kommer Region Halland att genomföra utbildning och utveckla vårt samarbete med kommunerna samt noggrant dra erfarenheter av den vaccinationsverksamhet vi bedriver för att säkerställa att vi har den optimalt uppsatt när vi ökar vaccinationsintensiteten, vilket vi räknar med att göra vecka 2. På detta sätt räknar vi med att kunna vaccinera många, både snabbt och med hög patientsäkerhet under hela våren.

  • Vaccinationsstart planeras den 27 december i hela Sverige, på ett särskilt boende i en av kommunerna.
  • Avtal är klart för dokumentationssystemet ”Mitt vaccin”. Installation beräknas klar 7 januari. Kommunerna kommer också att dokumentera i detta system. Dokumentation innan dess sker manuellt.
  • Informationsmaterial finns framtaget till kommunens brukare och anhöriga, som nu förankras och kompletteras med det faktamaterial som Folkhälsomyndigheten tagit fram om vaccination.

Dokument som ska lämnas ut inför vaccination mot covid-19

På vårdgivarwebben finns nu dokument inför vaccination av äldre och personal på särskilt boende i kommunerna. De dokument som ska lämnas till berörda grupper innan vaccination är Folkhälsomyndighetens faktablad och följebrevet för målgruppen. När hälsodeklarationen, som ska fyllas i innan vaccination, är avstämd och klar kommer den också att hittas på sidan:
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/smittskydd/nytt-coronavirus-2019-ncov/vaccination-mot-covid-19

Publicerad: 2020-12-23

Senast ändrad: