Direkt till innehållet

Stilnoct 5 mg och 10 mg byter förpackningsstorlek

Företaget Sanofi har meddelat om minskade förpackningsstorlekar för Stilnoct (zolpidem) tabletter. Detta beslutet har tagits i samråd med EMA (European Medicines Agency) för att minska riskerna för toleransutveckling och missbruk av zolpidem.

  • Stilnoct 10 mg 30 st har utgått och ersatts av Stilnoct 10 mg 14 tabletter (varunummer 127907).
  • Stilnoct 10 mg 10 st har utgått. Förpackningsstorleken kommer att ersättas av Stilnoct 10 mg 7 tabletter (varunummer 448729) som beräknas finnas tillgänglig från slutet av maj.
  • Stilnoct 10 mg 100 st har utgått helt.
  • Stilnoct 5 mg 30 st kommer att utgå och ersättas av Stilnoct 5 mg 14 tabletter (varunummer 579814). Denna kommer att finnas tillgänglig från juni 2021.

Förändringen innebär att för Stilnoct 5 mg kommer enbart förpackningsstorleken 14 tabletter att finnas tillgänglig, medan Stilnoct 10 mg kommer att finnas tillgänglig i förpackningsstorlekarna 7 st och 14 st tabletter, där den förstnämnda inte ingår i högkostnadsskyddet utan helt får bekostas av patienten.

I nuläget finna ingen information gällande ändrade förpackningsstorlekar för generikatillverkare av zolpidem.

Använd ”får ej bytas” endast när det är medicinskt motiverat. Cirka 10% av alla patienter som har förskrivits Stilnoct har förskrivaren motsatt sig utbyte. Läs mer i Terapinytt nr 3 2020 sidorna 12–13.

Rekommendation från Läkemedelskommittén Halland gällande zolpidem:

  • Som vanligt bör man vara restriktiv med beroendeframkallande sömnmedel! Se det här som ett tillfälle för utsättningsförsök.
  • Beroendeframkallande sömnmedel ska endast användas vid behov och sporadiskt. Särskilt för äldre är dessa läkemedel olämpliga då de ökar t ex fallrisk, kan ge dagtrötthet och återkommande har associerats med ökad risk för demensutveckling. Zolpidem är ett läkemedel som vi avråder från helt vad gäller de äldre, men är även för yngre ett sämre alternativ, med högre risk för oönskade biverkningar och större missbrukspotential.
  • Vid behov av tillfällig behandling mot sömnlöshet är zopiklon ett bättre alternativ för äldre.

Vid användning av zopiklon eller zolpidem varje kväll i mer än cirka ett par veckor avtar effekten på insomningen på grund av toleransutveckling, men ett lågdosberoende har uppstått. Får man då inte läkemedlet så kan man få abstinenssymtom, av vilka sömnstörning är ett. Det går bra att avsluta både zopiklon och zolpidem tvärt, abstinenssymtom är ofarliga. Efter 1-2 veckor är man då av med eventuella abstinenssymtom och tillbaka i sin vanliga sömn. Ibland kan en nedtrappning ändå vara att föredra, av psykologiska skäl.

 

Läkemedelskommittén Halland 2020-12-18, uppdaterad 2021-03-10

Publicerad: 2020-12-18

Senast ändrad: