Direkt till innehållet

Stöd vid psykisk ohälsa då Hjälplinjen avvecklas

Den 31 december 2019 avvecklas den nationella Hjälplinjen, en tjänst som erbjuder psykologiskt samtalsstöd via telefon mellan kl. 13-22. Tjänsten tillhandahålls av Inera AB och efter årsskiftet kommer regionerna själva att ansvara för att ge stöd eller vård till de som tidigare ringt Hjälplinjen. Hjälplinjen tar emot ca 14 500 samtal per år och ca 2-3 % av samtalen beräknas komma från Halland. Personer i åldern 21-30 år står för de flesta samtalen och de främsta kontaktorsakerna är ångest, depression och tvångssyndrom samt relationsproblem.

Psykisk ohälsa berör hela samhället och kräver insatser på flera olika nivåer. Den psykiska ohälsan är ett prioriterat område inom Region Halland, som arbetar över gränserna för att skapa en sammanhållen vård där varje patient ska få bästa tänkbara vård. Regionen arbetar även förebyggande och tillsammans med bland annat elevhälsa, socialtjänst och skola för att stärka den psykiska hälsan i Halland.

När Hjälplinjen har avvecklats kommer det att finnas ett talsvar som talar om att tjänsten har upphört och den som ringer hänvisas till att kontakta hälso- och sjukvården i den region man bor i eller att kontakta 1177 Vårdguiden på telefon.  Vid behov av stöd och hjälp inom psykisk ohälsa i Halland ska man i första hand vända sig till sin vårdcentral. Om det behövs kan en läkare remittera personen vidare till psykiatrin. Det går också bra att ringa 1177 Vårdguiden på telefon för sjukvårdsrådgivning och få hjälp med var man kan söka vård. 1177 Vårdguiden på telefon är förberedda på att kunna ta emot och hänvisa eventuella samtal som kommer till dem när Hjälplinjen upphör. Redan idag får 1177 Vårdguiden på telefon samtal som rör psykisk ohälsa och hjälper invånare vidare till rätt vårdnivå utifrån behov.
På 1177.se finns kontaktuppgifter till olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Där finns en lista till både nationella stödlinjer och telefonjourer och kontaktuppgifter till verksamheter specifikt för Halland.

1177 Råd och stöd på chatt och telefon

Ungdomsmottagningen

Hjälp och stöd för unga i Halland

Att söka psykiatrisk vård (Hallandspecifikt innehåll)

Publicerad: 2019-12-12

Senast ändrad: