Direkt till innehållet

Sussa samverkan kommer att sluta använda namnet Visus

Sussa samverkans styrgrupp har beslutat att Visus som namn på det gemensamma vårdinformationsstödet kommer att tas bort. Vårdinformationstödet bygger på Cambio Cosmics journalsystem, inklusive ett antal speciallösningar unika för Sussa samverkan.

Leverantören Cambio aviserade under hösten 2021 att förutsättningarna för Cambio att kommunicera Visus som namn på det gemensamma vårdinformationsstödet hade ändrats. I grunden beror det på en konkurrenssituation för Cambio, där den konkurrerande tyska koncernen CompuGroup Medical förvärvat IT-lösningen Visus Health IT. Utifrån risken för varumärkesintrång har Cambio inte möjlighet att kommunicera Visus i några externa sammanhang. Det kommer till exempel inte vara möjligt att det står Visus på inloggningsskärmen till systemet i någon omfattning.

Inför den namntävling som utlystes hösten 2020 gjordes en hel del förberedande arbete. Bland annat gjordes kontinuerliga avstämningar där Cambio och Sussa samverkan var överens om att vårdinformationsstödet behöver ett eget namn, eftersom det är en helhetslösning som består av Cambio Cosmic plus ett antal specialistlösningar. I juni 2020 beslutade styrgruppen för Sussa samverkan att ett nytt namn ska tas fram genom en namntävling.  Det blev namnet Visus.

– Initiativet till namnsättningen av vårt gemensamma vårdinformationsstöd var i grund och botten ett bra sätt att öka både engagemanget och intresset för vårt gemensamma arbete ute i regionerna. Det hela är naturligtvis olyckligt, men de ändrade förutsättningarna för oss att nyttja namnet gör att vi behöver dra i handbromsen, säger Jonas Rudenstam, Sussa samverkans styrgruppsordförande.

Sussa samverkan för just nu en dialog med leverantören i syfte att hitta en lämplig benämning på den version av Cosmic som Sussa utvecklar.

Kontakt: Elisabeth Funkqvist

Publicerad: 2022-01-19

Senast ändrad: