Direkt till innehållet

Svarstider Covid -19

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-03-31

Vardagar:
Prover som anländer till laboratoriet innan kl 08.00, får svar strax efter lunch samma dag.

Prover som anländer till laboratoriet innan kl 12.00 får svar under eftermiddagen samma dag.

Prover som anländer till laboratoriet innan kl 15.00 får svar tidig förmiddag dagen efter. OBS! From 200406 kommer prover som anländer före kl 15.00 att svaras ut under kvällen samma dag.

Helger:
Prover som anländer till laboratoriet innan kl 08.00, får svar runt lunchtid samma dag.

Prover som anländer till laboratoriet innan kl 11.30, får svar under eftermiddagen samma dag.

Positiva provsvar rings ut enligt ovan så fort vi har resultatet.

Personal som är provtagen kontaktar sin chef eller ansvarig provtagare för besked om resultat.
Telefontid till laboratoriet under helgen: 09-13.

Analysens tillförlitlighet
Vi får många frågor om tillförlitligheten av vår PCR-analys för Covid-19. Metoden rekommenderas av WHO och används i hela Sverige samt av de flesta laboratorierna i Europa. Metoden har dokumenterad god förmåga att detektera viruset SARS-Cov-2 även i mycket små mängder och andra luftvägsvirus ger inte positivt utfall. Ett negativt resultat på ett prov som är taget korrekt kan således tillförlitligt visa att det inte finns virus där. I enstaka kliniska fall kommer ett negativt PCR-resultat inte helt utesluta den kliniska diagnosen Covid-19, t ex beroende på när i förloppet som provet tas, men smittrisken i dessa fall måste bedömmas som mycket låg då viruset inte kan detekteras i luftvägarna.
Som vid all infektionsdiagnostik är det viktigt att provet tas korrekt. Vg se länkar till instruktion (nph, svalg) samt se analysförteckningen för mer information.

Publicerad: 2020-04-01

Senast ändrad: