Direkt till innehållet

Taket för högkostnadsskydd för läkemedel höjs den 1 januari 2019 från 2 250 kronor till 2 300 kronor

All information om höjningen finns samlad på e-hälsomyndighetens webbplats.

På e-hälsomyndighetens webbplats finns:

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, kommer att uppdatera informationen om höjningen av högkostnadsskyddet på sidorna om högkostnadsskyddet på tlv.se i samband med att höjningen träder i kraft.

Publicerad: 2018-12-21

Senast ändrad: