Direkt till innehållet

TBE-diagnostik: Snabbtest av anti-TBE IgM

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-09-21

Vid oklar meningo-encefalit där TBE misstänks kommer det nu finnas möjlighet att analysera förekomst av IgM-antikroppar mot TBE-virus i serum med hjälp av ett snabbtest. Analysen kommer finnas tillgänglig på mikrobiologen i Halmstad under vardagar kl 8 – 15.30 (svarstid 1 – 4 timmar). VAS-provkod: TBEIGM.

TBE är en allvarlig infektion med stigande incidens nationellt även om det fortsatt är en ovanlig infektion i Halland. Diagnostiken grundas framförallt på förekomst av specifika IgM-antikroppar i serum, men verifieras med påvisad serokonversion (IgG) i uppföljande prov. Alla prov, oavsett resultat, kommer automatiskt skickas vidare för konfirmerande analys där även IgG ingår.

Då endast IgM detekteras ska testet inte användas på TBE-vaccinerade patienter. Där bör traditionell serologisk analys utföras (ej snabbtest) och dessa fall bör diskuteras med infektionsläkare eller klinisk mikrobiolog då antikropps-svaret vid aktuell TBE-infektion ter sig annorlunda hos vaccinerade. Observera att om snabbtestet inte önskas utan endast den vanliga serologiska analysen, så görs beställning som tidigare, dvs med pappers-remiss direkt till utförande laboratorium (Lund eller Göteborg).

Analysförteckning TBE-virus

Ansvarig:
Emma Löfström, Överläkare Klinisk Mikrobiologi

Publicerad: 2022-09-21

Senast ändrad: