Direkt till innehållet

Tillfälliga ändringar för intyg till Försäkringskassan

Från och med den 15 december ändras reglerna för intyg till Försäkringskassan tillfälligt. Det gäller intygen för vård av barn samt för sjukpenning. Försäkringskassan kommer kräva intyg först vid dag 22 vid sjukdom och vård av barn. De som har insjuknat mellan 1/11 och 14/12  måste fortfarande inkomma med sjukintyg dag 15, VAB-intyg dag 8. De nya reglerna gäller för de som insjuknar 15/12 och framåt.

Denna tillfälliga förändring gäller till och med 31 januari för sjukpenning och 30 april för VAB.

Observera att intyg för smittbärarpenning behövs från dag 1.

Försäkringskassans samlingssida om covid-19 för hälso- och sjukvården: Coronaviruset – för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården

Publicerad: 2020-12-15

Senast ändrad: