Direkt till innehållet

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård – hjälpmedel

För att Hjälpmedelscentrum ska kunna garantera leverans inom utsatt tid så måste alla kriterier vara uppfyllda och förskrivningen korrekt lagd. Innan du lägger en förskrivning, läs rutinen.

Publicerad: 2019-10-18

Senast ändrad: