Direkt till innehållet

Två nya transporter av Coronavirus PCR-prover till Göteborg

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-04-22

För att tillgodose behovet av snabba provsvar på kvällstid införs två transporter från Halmstad via Varberg till Klinisk mikrobiologi i Göteborg.

Transporterna går varje dag kl.16 och kl.20 från Halmstad, stannar i Varberg kl.17 och kl.21 och lämnar proverna i Göteborg kl.18 och kl.22.
Behovet finns mest på epidemiavdelningarna där provsvaren leder till beslut vilken vårdenhet patienterna ska flyttas till.

Proverna som tas på eftermiddagar och som ska analyseras i Göteborg får organiseras enligt denna rutin: Länk till rutin.
Alla andra prover transporteras till Klinisk mikrobiologi Halmstad och analyseras kl.15 (med svar vid kl.19, endast vardagar) och kl.8 (med svar kl.12, varje dag) samt kl.12 (med svar kl.16, varje dag).

 

Publicerad: 2020-04-22

Senast ändrad: