Direkt till innehållet

Uppdaterad information gällande driftsättning av Medspeech, det nya systemet för digital diktering i Region Halland

Driftsättning på s.k. ”pilotenhet”, vårdcentralen Håsten, skedde den 23 oktober. Ett större fel upptäcktes och kunde rättats till relativt omgående. För att ytterligare säkerställa att det fungerar som det ska startades en utökad pilot på vårdcentralen Västra Vall i Varberg den 14 november. När detta skrivs har det fungerat bra även där.

Starten på pilotenheterna bekräftar att systemet i sig är enkelt att lära sig och att driftsättning för övriga enheter inte behöver föregås av utbildning i traditionell mening.

Viktiga datum
Ovanstående gör att datum för driftsättning Medspeech för alla andra enheter inom hela Region Halland ligger fast och sker på morgonen den 27 november (= vecka 48).
Detsamma gäller därmed måldatum för att kunna stänga Diktett den 15 januari 2020.

Mer detaljerad information har spridits till samtliga förvaltningar inom Region Halland, samt till berörda privata vårdgivare, men delvis på olika vägar anpassade efter de olika förutsättningarna.

Om du som medarbetare idag är aktiv i Diktett och saknar information om Medspeech kontakta i första hand din närmaste chef.

Bengt Ingesson, projektledare

Publicerad: 2019-11-20

Senast ändrad: