Direkt till innehållet

Uppdaterad restinformation för Emerade samt information om problem vid aktivering

Tillverkaren Medeca Pharma AB har tillsammans med Läkemedelsverket gått ut med uppdaterad information angående problem vid aktiveringen av Emerade adrenalinpennor. Ursprungligen meddelade företaget att det konstruktionsfel som försvårade aktiveringsprocessen berörde < 1% av adrenalinpennorna som för närvarande finns tillgängliga. Ny information gör istället gällande att konstruktionsfelet har setts för ungefär 13 % av pennorna.

På grund av risk för restsituation, då tillgången på övriga adrenalinpennor inte har kunnat garanteras, har Läkemedelsverket valt att inte återkalla Emerade trots den nya informationen. Däremot rekommenderar företaget och Läkemedelsverket att ändra till en annan adrenalinpenna om det är möjligt. Läs brevet till hälso- och sjukvården här.

Emerade är förstahandsval för adrenalinpennor enligt Terapirekommendationer Halland och är den vanligaste pennan hos både halländska patienter och i vårdenheternas akututrustning. Därför är det viktigt att känna till att konstruktionsfelet för Emerade kan försvåra aktiveringsprocessen och att större kraft kan krävas för aktivering. Emerade med korrigerat konstruktionsfel är fördröjda och beräknas finnas i lager i början av 2021 (tidigare beräknade andra kvartalet 2020). På grund av denna fördröjning har Emerade även tagit slut i apotekens lager.

Orsaken till att adrenalinpennan i vissa fall kräver större kraft för aktivering har tillskrivits ett konstruktionsfel som innebär att två komponenter i pennan kan haka i varandra och försvåra aktiveringsprocessen. Företaget har meddelat att det även finns en risk att vissa pennor inte aktiveras trots försök med högre aktiveringskraft.

  • Patienter bör informeras om att ifall Emerade adrenalinpenna inte aktiveras vid första försöket ska ett nytt försök göras genom att pressa pennan med större kraft mot injektionsstället.
  • På grund av risken för att den första pennan inte aktiveras trots försök med högre aktiveringskraft bör patienten alltid bära med sig två adrenalinpennor om den första inte skulle aktiveras

 

Vid nyförskrivning och för de patienter som känner sig osäkra bör adrenalinpenna från annan tillverkare förskrivas. Detta gäller även för barn och patienter som inte har tillräcklig styrka att pressa pennan mot injektionsstället med högre kraft.
Som alternativ, tills att Emerade åter är i lager, rekommenderar terapigruppen för Allergi, Astma och KOL att Jext adrenalinpenna förskrivs, information som även har gått ut till apoteken. Aktuella varunummer är 567460 (Jext 150 µg) och 183660 (Jext 300 µg), och det är en adrenalinpenna per förpackning. Till följd av ökad efterfrågan kan tillfälliga bristsituationer uppkomma, dock har tillverkaren ALK meddelat att de kommer att ha en kontinuerlig leverans till läkemedelsgrossisterna.

Observera! Om en annan penna än normalt förskrivs är det viktigt att försäkra sig om att patient och/eller anhöriga är väl införstådda med hur denna fungerar. Berörda produkter är:

Emerade 150 µg
Emerade 300 µg
Emerade 500 µg

Läkemedelskommittén Halland 2020-03-03, uppdaterad 2020-09-03

Publicerad: 2020-09-03

Senast ändrad: