Direkt till innehållet

Uppdaterad riktlinje Smittspårning covid-19 utifrån Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer

De nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten innebär att den som bor med någon som konstaterats vara smittad av covid-19 ska betraktas som misstänkt sjukdomsfall, och omfattas av särskilda förhållningsregler. Det betyder att vuxna och ungdomar från gymnasieåldern ska stanna hemma, som regel i sju dagar, och även rekommenderas provtagning dag fem. De som berörs av detta får information från smittspåraren/läkaren som ringer upp den som konstaterats smittad av covid-19.

Barn som går i förskola, grundskola eller gymnasiesärskola omfattas inte av restriktionen avseende skolgång, utan kan fortsätta gå i skolan så länge hen är symtomfri.

Riktlinje Smittspårning covid-19 

Läkarintyg för smittbärarpenning för de som bor med någon som är smittad

Den som inte kan jobba hemifrån kan få smittbärarpenning från Försäkringskassan om någon i hushållet har konstaterats med covid-19. Då behövs ett läkarintyg från första dagen, som skrivs av behandlande läkare. Smittspåraren/läkaren som ringer upp den som konstaterats smittad av covid-19 frågar om hen bor med någon som omfattas av förhållningsreglerna och talar om att hen behöver informera dem om att de också måste vara hemma. Om de inte kan arbeta hemifrån ber smittspåraren/läkaren om deras namn och personnummer för att kunna skriva intyg till dem. Det behöver alltså inte vara ett fysiskt möte.

  • För den som provtagits via självprovtagningen lämnar smittspåraren namn och personnummer till Pandemimottagningens läkare, som är behandlande läkare.
  • För den som provtagits i vården är det den behandlande läkaren på vårdcentralen eller sjukhuset som skriver intyget.

Publicerad: 2020-10-06

Senast ändrad: