Direkt till innehållet

Uppdaterad rutin för munskydd

Med anledning av den höga smittspridningen i Halland finns nu en ny tillfälligt utökad rekommendation, för att minska risk för smittspridning inom hälso- och sjukvård samt kommunal vård och omsorg inom Region Halland.

Region Hallands hälso- och sjukvårdsdirektör har, i samråd med Smittskydd Halland och Vårdhygien, beslutat om tillfälliga åtgärder som komplement till befintliga vårdhygieniska riktlinjer.
De nya rekommendationerna innebär att:

Vård- och omsorgspersonal rekommenderas att använda munskydd då de befinner sig i vård- och omsorgslokaler.

Patienter i öppenvård, närsjukvård och dagsjukvård ska bära munskydd vid vistelse i vård- och omsorgslokaler, vilket också inkluderar vistelse i väntrum på enheten.

Patienter i slutenvård samt kommunal korttidsvård för äldre ska bära munskydd i situationer då de vistas utanför vårdrummet på vårdenheten samt under transporter mellan vårdenheter.

Besökare som måste befinna sig i vård- och omsorgslokaler ska bära munskydd under hela besöket på enheten.

Ansvarig chef(er) säkerställer att patient/besökare får tillgång till munskydd vid ankomst till enheten samt ansvarar för att patienter och besökare hanterar och kasserar munskydden på ett sådant sätt att de inte riskerar sprida smitta.

  • Rekommendationen gäller från och med nu, men givetvis behövs tid för alla verksamheter att möjliggöra att rutinen kan följas. Det har också förtydligats gentemot invånarna.
  • Rutinen innebär att varje verksamhet ska tillhandahålla munskydd i vård- och omsorgslokaler dvs i väntrum och på vårdenheter (där patienter vårdas och behandlas). Exempelvis definieras inte entrén på sjukhusen som vårdlokal i denna rekommendation. Inte heller korridorer eller kulvertar omfattas utanför enheterna.
  • Vissa justeringar görs nu i rutinen utifrån synpunkter som inkommit. Dessa justeringar görs under dagen i rutinen.
  • Logistikservice försäkrar att det inte råder brist på munskydd. Beställ hellre för mycket munskydd på en gång, så att vi minskar antalet transporter.

Du hittar rutinen Munskydd – ny tillfälligt utökad rekommendation på samlingssidan för Covid-19 https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/smittskydd/nytt-coronavirus-2019-ncov/kunskapsstod/vardhygien/

Länk direkt till rutinen Munskydd – ny tillfälligt utökad rekommendation:
https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/6D8B2034-B9E4-4B46-8169-EB8AE83A3F0D

Publicerad: 2021-01-22

Senast ändrad: