Direkt till innehållet

Uppdaterad rutin: Screening samt smittspårning inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg

Rutinen ”Screening samt smittspårning inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg” har uppdaterats med bland annat handläggning under jourtid då jul- och nyårshelgerna står för dörren. Beredskapsjourens uppdrag har förtydligats och utarbetats i samarbete mellan region och kommunrepresentanter.

Länkar till smittskyddsblad och information till exponerade har lagts till, samt förtydligande av kommunal personals egenansvar. Jourtransporter på röda dagar via RGS logistik för provutrustning och provtransporter är också medtaget.

Rutinen finns på sidan om smittspårning

Publicerad: 2020-12-21

Senast ändrad: