Direkt till innehållet

Uppdaterade riktlinjer för skyddsutrustning

Aktuell information från Region Halland/Smittskydd Halland 2/7.

 

Vid nära vård och omsorg av patient med misstänkt eller konstaterad covid-19 ska ögon, näsa och mun skyddas mot droppar och stänk. Beroende på vårdsituation ska visir eller skyddsglasögon i kombination med munskydd eller i de fall det kan förekomma aerosoler ett andningsskydd användas.

I senaste versionen av Folkhälsomyndighetens dokument ”Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg” har tillägget gjorts att skyddsglasögon användas tillsammans med vätskeavvisande munskydd samt att andningsskydd som inte är vätskeresistenta behöver användas tillsammans med visir. Var därför noga med att i de fall skyddsglasögon används kombinera med antingen ett vätskeresistens munskydd eller ett vätskeresistent andningsskydd utifrån vård och omsorgssituationen.

Observera: I kombination med visir är samtliga munskydd och andningsskydd som ingår i den personliga skyddsutrustningen godkända.

I Halland finns flera olika munskydd och andningsskydd att tillgå. Merparten är vätskeresistenta.

Munskydd: Vätskeresistenta munskydd har klass IR eller IIR, där R står för att de vätskeresistenta.

Andningsskydd: Av de upphandlade andningsskydden är alla utan de med icke täck ventil vätskeresistenta. Andningsskydd som levererats från Socialstyrelsen är anpassade för industrin och har inte testats efter samma krav och kan därför inte garanteras vara vätskeresistenta.

Följande uppgifter är lämnade från upphandlingsavdelningen:
Andningsskydd, vätskeresistenta:

  • Gibson Medical, N95
  • Dräeger, FFP3 utan ventil
  • 3M: 51894 Andningsskydd Med Övertäckt Ventil IIR REF: 1883+
  • 51893 Andningsskydd FFP3 Utan ventil REF: 1863

Andningsskydd, inte vätskeresistenta:

  •  Dräeger, FFP3 med ventil
  • 3M, 8210 N95 (från Socialstyrelsen)

Vid osäkerhet, använd visir istället för skyddsglasögon i kombination med munskydd eller andningsskydd.
Du hittar uppdateringarna på vårdgivarwebben under rubriken: ”skyddsutrustning” via behandlingsstöd, smittskydd, nytt coronavirus.

Övrigt om skyddsutrustning

Med anledning av SVT/Uppdrag gransknings program om att många regioner fått felaktig och icke godkänd skyddsutrustning, så vill vi passa på att påminna om att all utrustning som levereras från Logistikservice/Regionservice är godkänd. Om utrustning lämnas ut som inte är CE-märkt har den genomgått motsvarande kontroller och är säker.

Alla munskydd som vi använt är CE-märkta. Tre av fem fabrikat är från våra etablerade leverantörer. Av de två för oss nya fabrikaten har vi fått fullvärdig dokumentation för de munskydd som är levererade. Vi har även ett sjätte CE-märkt munskydd i lager som ännu inte levererats ut till verksamheterna. Det beror på att det inte är vätskeresistent och därmed enbart finns som reserv.

Av andningsskydden är tre CE-märkta och levererade av etablerade leverantörer. Därtill har vi ett andningsskydd som inte är CE-märkt men som Arbetsmiljöverket godkänt för användning.

Utöver detta har vi även skyddsmask 90 som inte är CE-märkt, men som också är godkänt av arbetsmiljöverket att använda. Det är en särskild dispens som gäller fram till årsskiftet. Skyddsmask har använts i mindre omfattning och då efter individuell bedömning.

Vi vill också passa på att säga att lagerstatus och försörjning av skyddsmaterial ser fortsatt god ut.

Publicerad: 2020-07-02

Senast ändrad: