Direkt till innehållet

Uppdaterade rutiner och vårdriktlinjer för hjälpmedel

Övergripande riktlinjer för hjälpmedel ersätts av Socialstyrelsens skrift Förskrivning av hjälpmedel samt externa rutiner.

Rutinerna som är uppdaterade hittar ni under förskriva hjälpmedel på vårdgivarwebben.

Några av de förändringar som skett i rutinerna är:

  • Manuell arbetsstol och bilanpassning, där ingår numera leverans/returhämtning hem till/från brukaren i hyran. Komfortrullstol ingår inte längre utan körs ut mot en kostnad till brukare.
  • Avhjälpande underhåll – förtydligat vilka hjälpmedel som ingår i beredskapen samt de olika vägarna som finns vid reparation av hjälpmedel. Ersättningshjälpmedel erbjuds inte under reparationstiden. Reparation erbjuds bara inom Sveriges gränser.

Publicerad: 2019-12-20

Senast ändrad: