Direkt till innehållet

Uppdaterade rutiner om smittsamhet för personer som skrivs ut till kommunal omsorg

Enligt rutiner ska normalt ett provsvar avseende covid-19 finnas tillgängligt för alla patienter utan bekräftad covid-19 som skrivs ut från sjukhusvård och där fortsatt omhändertagande ska ske i kommunens vård och omsorg. Provsvaret får vara som mest tre dygn gammalt vid utskrivningstillfället. För att minska risken för smitta för andra vård- och omsorgstagare i kommunen är det av stor vikt att detta provsvar finns tillgängligt. I de undantagsfall då provsvaret inte hunnit komma innan patienten anländer till kommunens verksamhet utgör detta inget hinder för utskrivning. Däremot ska personalen i kommunen handlägga patienten som misstänkt/konstaterat smittad och följa riktlinjen gällande detta tills negativt svar erhållits.

De rutiner som gäller kommunen har nu förtydligats när det gäller detta.

Publicerad: 2021-02-11

Senast ändrad: