Direkt till innehållet

Uppdaterat om intyg för smittbärarpenning

Uppdaterat om intyg smittbärarpenning i checklista för läkare.

För att underlätta arbetet med dokumentationen av dem som tidigare fått intyg för smittbärarpenning har följande uppdaterats:

Checklista för läkare
https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/87403E02-5AB3-47D8-814C-6383C30EEC3C

Smittspårning covid-19 i Region Halland
https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/54012176-3FDD-417B-9714-F559F40802F9

Kodning och registrering i samband med Covid-19
https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/35E398E7-30DA-46D4-9F84-08240036DAF8

Summerat handlar det om att göra en notering i journaler för dem som bor med en person som är covid-19 positiv om avstängning enligt Smittskyddslagen och datum för detta. Pandemimottagningen har tagit fram en standardmall som alla kan använda. Beställ standardmallen till aktuell klinik i VAS via ett ärende i Servicedesk.

Publicerad: 2021-03-09

Senast ändrad: