Direkt till innehållet

Uppdatering av diagnos- och åtgärdskoder i VAS

Måndagen den 11/1 kl 17.00 uppdateras kodregister för diagnos- och åtgärdskoder i VAS till 2021-års koder. Ändringar finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida, Ändringar i Socialstyrelsens klassifikationer

2021-års DRG-grupperare uppdateras inte samtidigt, det kommer att ske kring den 1/3. Tills den finns i VAS kan meddelande fås ” DRG-grupperare saknas + kod” vid diagnosregistrering med 2021-år koder.

Publicerad: 2021-01-05

Senast ändrad: