Direkt till innehållet

Uppdatering av DRG-grupperare i VAS

Uppdatering till 2020 års DRG-grupperare kommer att göras måndagen den 2/3 kl 17.00. Därefter startas omgruppering av 2020-års vårdkontakter (besök/vårdtillfällen). Omgrupperingen beräknas ta några dygn, men är inget som påverkar funktionen i DR16.

Med anledning av serverbyte för Windows drift måste uppdateringen av DRG-grupperaren flyttas fram till senare i veckan. Funktionen i DR16 kommer inte att påverkas.

Publicerad: 2020-02-20

Senast ändrad: