Direkt till innehållet

Uppdatering av rekommendationer gällande åtgärder för att förebygga smittspridning av covid-19 från personal till brukare och patienter

Den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning sker från personal till brukare/patienter är att personalen stannar hemma vid sjukdomssymtom och alltid följer de klädregler och basala hygienrutiner som finns.

Som en extra åtgärd för att ytterligare skydda äldre brukare och patienter finns sedan tidigare en rekommendation om att tillägg av visir eller munskydd kan göras vid ansiktsnära vård (<1m) av äldre brukare/patienter.  Samma förfarande har också rekommenderats vid vård och omsorg även av andra patienter/brukare i riskgrupp för allvarlig covid-19. Folkhälsomyndigheten har i sina rekommendationer tidigare likställt visir och munskydd i detta sammanhang. I Region Halland har vårdhygien och smittskydd rekommenderat visir i första hand, med hänvisning till säker hantering och fördelen med att vårdtagaren ser personalens ansikte.

Uppdatering av rekommendationen:

Vid ansiktsnära vård och omsorg (på <1m avstånd) av patient/brukare som är 70 år eller äldre rekommenderas nu att personalen använder munskydd. Rekommendationen gäller också vid vård och omsorg av yngre patienter/brukare som bedöms tillhöra medicinsk riskgrupp för svår covid-19.

Skälen till att munskydd nu rekommenderas istället för visir är att kunskapsläget förändrats och att stödet för munskydd bedöms starkare än för visir i detta sammanhang. Utifrån detta och det faktum att vi i Halland ser en hög nivå av covid-19-smitta i samhället, bedömer vi det rimligt att nu genomföra denna förändring. Syftet är att, om möjligt, ytterligare stärka skyddet för känsliga vårdtagare i vård och omsorg.

För att munskydden ska bidra till minskad smittspridning måste hanteringen göras säkert. Se rutin Munskydd- säker användning.

Se även Basala hygienrutiner och klädregler

Publicerad: 2020-11-05

Senast ändrad: