Direkt till innehållet

Uppdatering om vaccineringen mot covid-19

Rutin för vaccination mot covid-19

Nu finns en första version av rutin för vaccination mot covid-19. Rutinen vänder sig till alla vaccinerande verksamheter och i den finns prioriteringsunderlag, vägledning för praktisk hantering av vaccinationen inklusive dokumentation, ordination, läkemedelshantering med mera. Mycket ändras snabbt när det gäller vaccinationen så var restriktiv med att skriva ut kopior och kontrollera regelbundet om en ny version publicerats.

Givna doser hittills

Idag har nationell media efterfrågat antal doser som hittills givits i regionerna. Region Halland har startat i liten skala enligt plan för att vaccinera i större omfattning från nästa vecka. Fram till och med idag har vi vaccinerat 372 personer på särskilda boenden i kommunerna. Det är också så mycket vaccin som är distribuerat till kommunerna. En start i liten skala har inneburit att vi kunnat testa och justera rutinerna runt vaccinering. Från nästa vecka kommer takten att öka och vaccinationer kommer ske på särskilda boenden i samtliga kommuner samt för de personer som har hemtjänst och de som bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Vaccinationsstart – personer med hemtjänst

I nästa vecka startar vaccination av personer med hemtjänst och de som bor tillsammans med någon som har hemtjänst. Ett brev med vaccinationserbjudande till dessa har gått ut till vaccinationssamordnarna i kommunerna, som ansvarar för vidare distribution till målgruppen. Informationen till personer med hemtjänst finns på Vårdgivarwebben, (under rubriken Dokument att lämna ut inför vaccination mot covid-19) .

Publicerad: 2021-01-08

Senast ändrad: