Direkt till innehållet

Uppdatering! Restsituation Aerius munsönderfallande tablett 5 mg

På grund av produktionsproblem kommer det uppstå en långvarig brist på Aerius (desloratadin) munsönderfallande tablett 5 mg. Restsituationen beräknas preliminärt att pågå till 2022.
Även Aerius munsönderfallande tablett 2,5 mg är för närvarande svår att få tag på. Det finns förpackningar om 30 st tabletter tillgängliga på apoteken i Halland, men tillverkaren varnar för att dessa beräknas ta slut under april.

Behandlingsalternativ

  • För vuxna och barn från 12 år rekommenderas desloratadin filmdragerad tablett 5 mg.
  • För barn 6-12 år, överväg om byte till tablett cetirizin 10 mg är ett alternativ.
  • För barn 1-5 år är Aerius oral lösning 0,5 mg/ml rekommenderad.

På grund av de stora kostnadsskillnader som finns mellan vanliga tabletter och övriga beredningsformer ska i första hand desloratadin tablett 5 mg användas till vuxna och barn från 12 år, om inte särskild anledning föreligger (ex. sväljsvårigheter). Tabletterna är filmdragerade och saknar skåra. Observera att även om desloratadin filmdragerade tabletter 5 mg enligt FASS bör sväljas hela så kan de krossas och slammas upp i vatten för direkt administrering per oralt eller i sond, se Region Skånes Stöd vid läkemedelshantering. Vid dosen 5 mg är munsönderfallande tabletter och oral lösning 8 respektive 10 gånger dyrare än vanliga filmdragerade tabletter.

För barn 6-12 år är det mest kostnadseffektivt att använda Aerius munsönderfallande tablett 2,5 mg, om den finns tillgänglig. Överväg om byte till tablett cetirizin 10 mg är ett alternativ, dosering 0,5 tablett x 2. Alternativ om ovanstående ej är tillämpligt är Aerius oral lösning.

För barn 1-5 år är det kostnadsmässigt mest fördelaktigt att använda Aerius oral lösning.

Läkemedelskommittén Halland 2020-04-14

Publicerad: 2020-04-15

Senast ändrad: