Direkt till innehållet

Uppdatering! Restsituation Aerius munsönderfallande tablett 5 mg

På grund av produktionsproblem kommer det uppstå en långvarig brist på Aerius (desloratadin) munsönderfallande tablett 5 mg, både förpackningar om 30 och 90 tabletter. Preliminärt förväntas restsituationen pågå till andra halvan av 2022.

Behandlingsalternativ

Andra beredningsformer av desloratadin finns tillgängliga: filmdragerade tabletter 5 mg, munsönderfallande tabletter 2,5 mg samt oral lösning 0,5 mg/ml.

På grund av de stora kostnadsskillnader som finns mellan vanliga tabletter och övriga beredningsformer ska i första hand desloratadin tablett 5 mg användas till vuxna och barn från 12 år, om det inte finns särskild anledning t.ex. sväljsvårigheter. Tabletterna är filmdragerade och saknar skåra. Observera att även om Aerius filmdragerade tabletter 5 mg enligt FASS bör sväljas hela så kan de krossas och slammas upp i vatten för direkt administrering per oralt eller i sond, se https://www.lakemedelshantering.se/#/krossning/906

För barn från 6 till och med 11 år är det mest kostnadseffektivt att använda Aerius munsönderfallande tablett 2,5 mg.
För barn från 1 till och med 5 år är det kostnadsmässigt mest fördelaktigt att använda Aerius oral lösning.
Vid dosen 5 mg är munsönderfallande tabletter och oral lösning 8 respektive 10 gånger dyrare än vanliga filmdragerade tabletter.

Läkemedelskommittén Halland lakemedelskommitten@regionhalland.se

Publicerad: 2019-10-08

Senast ändrad: