Direkt till innehållet

Utbildning för ordinationsrätt för influensa- och pneumokockvaccin för allmänsjuksköterskor

Det är just i år extra viktigt att vi ger hallänningarna möjlighet att vaccinera sig på ett enkelt och tryggt vis. Vi måste alla anstränga oss för att nå en hög vaccinationstäckning för att skydda de mest utsatta i samhället.

Region Halland har nu ordnat ytterligare ett tillfälle för utbildningen som ger möjlighet till ordinationsrätt för influensa- och pneumokockvaccin för allmänsjuksköterskor. Utbildningen är kostnadsfri för kommunernas medarbetare och ges som distansutbildning halvdag den 20 oktober.
Anmälan sker via länk för personal anställd hos andra vårdgivare än Region Halland.

Via denna länk finns också mer information om utbildningen: https://regionhalland.luvit.se/extern/activities/activitydetails_ext.aspx?inapp=1&id=685

Att så många som möjligt av allmänsjuksköterskor i vaccinerande verksamheter går utbildningen gör vaccinationen mer effektiv. Det innebär att mindre tid behöver läggas på oväsentlig administration som tar tid från vården av patienterna. Utbildningen möjliggör att fler hallänningar kan få del av den livräddande vaccinationskampanjen. Utbildningen ger, utöver ordinationsrätt, också en god grund i vaccinkunskap i allmänhet och tar också upp injektionsmetodik med mera som kan vara värdefull vidareutbildning för dina medarbetare. Den ger också möjlighet att genomföra vaccination av egen personal och en god grund inför vårt gemensamma arbete med vaccination mot covid-19, som kommer att äga rum under 2021. Utbildningen ges av Lars Rombo, professor i infektionsmedicin och resemedicin.

Publicerad: 2020-10-16

Senast ändrad: