Direkt till innehållet

Utbildning i vaccination covid-19: Nu uppdaterad i ny version

Region Hallands utbildning i vaccination mot covid-19 har uppdaterats. Utbildningen är omarbetad i sin helhet och har bland annat kompletterats med:

  • avsnitt om nytt vaccin som godkänts och nya uppgifter om sedan tidigare godkända vaccin
  • omfattande förändringar i prioriteringsordningen
  • nya vägledningar om blodförtunnande behandling och vaccination
  • ny bedömning av allergi inför vaccination
  • nyheter om registrering av vaccinationerna

Därför rekommenderar vi att alla som ska delta i vaccinationen (även de som genomgått den tidigare utbildningen från i januari) att anmäla sig till den nya versionen som finns i Kompetensportalen.

Länk inom Region Hallands nätverk:
Region Hallands utbildning för vårdpersonal i vaccination mot Covid-19 (luvit.se)

Länk utanför Region Halland nätverk:
Region Hallands utbildning för vårdpersonal i vaccination mot Covid-19 (luvit.se)

Publicerad: 2021-02-11

Senast ändrad: