Direkt till innehållet

Om Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Nu finns utbildningar och informationsmaterial kring Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Sedan våren 2019 har Region Halland bedrivit ett utvecklingsarbete på området Våld i nära relationer. Nu går arbetet vidare.

Vårdgivarwebben, Våld i nära relationer finns det en beskrivning av vad våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck handlar om. Under fliken Kunskap och utbildning ligger det en länk till Kompetensportalen med en utbildning som vänder sig till Region Hallands medarbetare och som består av två steg.

Steg 1 är en extern, onlineutbildning och syftar till att ge ökad kunskap och förståelse om våld i nära relationer. Steg 1 kan genomföras individuellt eller i grupp och vänder sig till alla medarbetare. Det går bra att enbart genomföra denna del av utbildningen.

Steg 2 ska genomföras i grupp eftersom det är en ledarledd digital utbildning som syftar till att ge kunskap och verktyg för att kunna ställa rutinmässiga frågor om våld i nära relationer samt om hur samverkan kan ske för att vårdtagare ska få adekvat hjälp och stöd. Den här delen av utbildningen vänder sig till patientnära medarbetare, chefer, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och skötare. Steg 2 kan genomföras under 2021.

I början av 2021 kommer det att publiceras nya Styrande och stödjande dokument inom området. På vårdgivarwebben under Informationsmaterial till invånare finns affisch och informationskort att beställa och under Läs mer hos andra finns möjligheter för medarbetare att ytterligare öka sin kompetens inom området.

För att underlätta extern samverkan efter att våld uppmärksammats finns Kontakter för hjälp och stöd till kommunernas verksamheter.

På Kompetensportalet finns det även en extern digital utbildning gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Region Halland arbetar med att ta fram nya styrande och stödjande dokument inom detta område.

Kontakt: Eva Jadeling Persson

 

Publicerad: 2021-01-19

Senast ändrad: