Direkt till innehållet

Utbildning NCS Öppenvårdstempkurva inför enhetlig journalföring av läkemedel på vårdcentralen

27 januari 2020 startar vårdcentralerna med enhetlig journalföring av läkemedelshantering samt in- och utfarter. Från vecka 1 sker utbildningar!

I oktober 2019 fattade Närsjukvården beslut om att införa enhetlig dokumentation och journalföring för all form av läkemedelshantering i NCS Läkemedelsmodul, samt registrering av in- och utfarter. Även de privata vårdgivarna har informerats om införandet av NCS Öppenvårdstempkurva.

NCS Läkemedelslista ÖV används för att journalföra de läkemedel som patienten tar i hemmet, läkemedel som ordineras, iordningställs och administreras eller överlämnas till patienten vid ett specifikt mottagningsbesök ska journalföras i NCS Öppenvårdstempkurva.

Vinster: Ingen pappersdokumentation, enhetlig journalföring, tillgång till ordinations-/utdelningshistorik och möjlighet till analys och uppföljning. Högre patientsäkerhet med läkemedelshantering samlat på ett ställe.

Digitala utbildningsfilmer

Från och med vecka 1 kommer digitala utbildningsfilmer finnas tillgänglig i kompetensportalen för alla medarbetare. Dessa utbildningsfilmer är till för de som ska dokumentera in- och utfarter, journalföra ordinationer, iordningställa och administrera eller överlämna läkemedel. Information om hur man skapar konto och loggar in finns här.

Skypeutbildning

För berörda medarbetare på Vårdcentralerna finns möjlighet utöver de digitala utbildningsfilmerna att delta i en Skypeutbildning om NCS Öppenvårdstempkurva.

Datum
9/1    13.30–14.30 (sjuksköterskor)    15.00–15.30 (läkare)
14/1   13.30–14.30 (sjuksköterskor)    15.00–15.30 (läkare)
16/1   13.30–14.30 (sjuksköterskor)    15.00–16.00 (sjuksköterskor)
21/1   13.30–14.30 (sjuksköterskor)    15.00–15.30 (läkare)
22/1  13.30–14.30 (sjuksköterskor)    15.00–15.30 (läkare)

Uppsamling
30/1 15.00–16.00
6/2  15.00–16.00

Anmälan sker via kompetensportalen. Information om hur man skapar konto och loggar in finns här.

 

VAS utbildningsmiljö

I VAS utbildningsmiljö finns möjlighet att själv öva i NCS Öppenvårdstempkurva. Det finns utbildningsinlogg samt utbildningspatienter att öva på här .

 

Kontaktpersoner

Närsjukvården egenregi:
Magnus Garell magnus.garell@regionhalland.se
Linda Lissdotter linda.lissdotter@regionhalland.se

Objekt Läkemedel och privata vårdcentraler:
Linda Nordlöf linda.nordlof@regionhalland.se

Läkemedelssupport

Vid frågor som berör journalföring av läkemedelshantering i NCS Läkemedelsmodul samt in- och utfarter kan du kontakta Läkemedelssupporten på tfn 010-47 61900 och få hjälp. Detta gäller både inför och efter införandet.

Publicerad: 2019-12-17

Senast ändrad: