Direkt till innehållet

Utbildningar inom forskningsregelverken under hösten 2021

Kom ihåg att anmäla er till utbildningar och seminarier för att få ökad förståelse kring de regelverk som finns för forskning inom hälso- och sjukvården.
Klinisk forskning för chefer
Utvärderingarna av vårens utbildning för verksamhetschefer kring regelverk för forskning har fått fina betyg och det har efterfrågats fler utbildningstillfällen under hösten.
Därför har Foum Söder bokat in två nya utbildningstillfällen den 23 september och 5 oktober som kommer vara öppna för samtliga verksamhetschefer i södra sjukvårdsregionen att anmäla sig till. Även vid dessa tillfällen kommer det finnas lokal information från Region Halland med i programmet.
Läs mer om utbildningen och anmäl dig här: Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP – RCC (cancercentrum.se)
GCP för medarbetare
Sen fem år tillbaka har vi erbjudit medarbetare i Region Halland Gothia Forums GCP-utbildning i vår samverkan för kliniska studier i Västra sjukvårdsregionen. Den 5 oktober kommer utbildningen hållas digitalt för medarbetare vid Södra Älvsborgs sjukhus och Region Halland.
Läs mer om utbildningen och anmäl dig här: Good Clinical Practice (GCP) (luvit.se)
Seminarier om klinisk forskning
Under hösten håller Gothia Forum fortsatt sina seminarier om klinisk forskning digitalt. Höstens seminarier finns nedan:
TORSDAG 23 SEPTEMBER KL. 13:00–14:30
Juridiken kring forskningshuvudmannaskap när GU och SU samarbetar
19 OKTOBER KL. 13:00–14:30
Prövarinitierade studier
TISDAG 23 NOVEMBER KL. 13:00–14:00
Sponsorns riskanalys av klinisk läkemedelsprövning (prövarinitierade studier)
TISDAG 7 DECEMBER KL. 13:00–14:30
Datahantering och dataskyddsförordningen (GDPR) i en klinisk studie
Se utförligare program och anmälan här: Seminarieserie Klinisk forskning – gothiaforum.vgregion.se

Publicerad: 2021-08-27

Senast ändrad: