Direkt till innehållet

Utökad användning av munskydd kompletteras

Rutinen för användning av munskydd uppdaterades förra veckan och nu är ytterligare en komplettering gjord, som innebär att man också kan använda visir. I rutinen nämns bland annat att som en extra patientsäkerhetsåtgärd (s.k. source control) respektive för att skydda personalen rekommenderas att:

  • Heltäckande visir och munskydd används av all personal vid allt patientnära arbete (<1m), oavsett om misstanke om covid-19 finns eller ej.
  • Munskydd används i vårdlokaler av all personal i situationer där det inte är möjligt att hålla avstånd till annan personal. Det kan gälla vid arbete i trånga utrymmen, vid rondarbete och rapportering.

Läs rutinen här

Publicerad: 2020-12-21

Senast ändrad: