Direkt till innehållet

Våld i nära relationer blir nytt sökord i VAS

Den nya regionala rutinen om Våld i nära relationer är nu fastställd och publicerad i ledningssystemet samt på Vårdgivarwebben.

Sökordet ändras från Våldsutsatthet till Våld i nära relationer med tillhörande koder den 22 februari. Samma dag publiceras den nya VAS-manualen i ledningssystemet och på Vårdgivarwebben. Därefter behöver tabellerna justeras lokalt i de olika VAS-journalerna.

Detta arbete är en förutsättning för att möten med patienterna och journaldokumentationen blir adekvata och bör vara klart i alla journaler senast den 12 mars.

Publicerad: 2021-02-10

Senast ändrad: