Direkt till innehållet

Vårdhygien rekommenderar andningsskydd som extra försiktighetsåtgärd vid vård av patient med covid-19

Vårdhygien i Region Halland rekommenderar nu användning av andningsskydd istället för munskydd, som en extra försiktighetsåtgärd, vid vård av bekräftad eller hög misstanke om covid-19-smittad patient med symtom.

Andningsskydd bedöms teoretiskt kunna utgöra ett förstärkt skydd mot smitta från personer i det tidiga sjukdomsförloppet, då smittsamheten är störst. Andningsskydd rekommenderas vid längre vistelse nära misstänkt eller bekräftad covid-19-smittad patient med symtom. Rekommendationen gäller i vårdsituation som fortgår under mer än 15 min och på ett avstånd mindre än 2 m från patienten, under de sju första dagarna sedan symtomdebut.

Denna förändring görs i ett läge med stor samhällsspridning och tilltagande spridning av nya virusvarianter. Åtgärden ligger i linje med andra rekommendationer och andra åtstramande åtgärder som utökad smittspårning och provtagning som den senaste tiden införts både på regional nivå: Smittspårning covid-19 i Halland, samt på nationell nivå: Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning.

Vårdhygien Hallands nya rekommendation antogs i LGV den 18 mars och införs successivt under de närmaste två veckorna.

Läs mer här om de nya riktlinjerna:

Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall, regionövergripande riktlinje

Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall på särskilt boende inom kommunal vård och omsorg

Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall i ordinärt boende inom kommunal vård och omsorg

Publicerad: 2021-03-25

Senast ändrad: