Direkt till innehållet

VAS-etiketter med dubbla streckkoder

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 19119

Det förekommer att VAS-etiketter skrivs ut över etikettskarvarna vilket ger dubbla streckkoder på VAS-etiketterna, se exempelbilder nedan. Etiketter som har dubbla streckkoder, oavsett hur lite av den extra streckkoden som syns, får absolut inte användas. Det kan vara streckkoder som hör till två olika patienter på samma etikett vilket kan leda till patient- eller provförväxling när proverna registreras på laboratoriet.

Om felet upptäcks ska aktuell etikettskrivare tas ur bruk och felanmälas till IT-support / Servicedesk för felsökning. Ange skrivar-ID i anmälan.

Exempel på VAS-etiketter med dubbla streckkoder:

 

Placering av VAS-etikett

Vi vill också påminna om att det är viktigt att placera etiketten upp mot proppen på alla rör. Om etiketten kommer för långt ner på röret kan inte streckkoden avläsas i laboratoriernas automatiserade hantering av provrör.

 

 

 

Vid frågor kontakta:

Spec.BMA Elisabeth Holmqvist

Elisabeth.Holmqvist@regionhalland.se

Tfn: 0340-48 19 17

 

Spec.BMA Bodil Arvidsson

Bodil.Arvidsson@regionhalland.se

Tfn: 035-13 18 13

Publicerad: 2019-11-19

Senast ändrad: