Direkt till innehållet

VAS – Gamla provsvar kan visas i JO12 efter uppgraderingen 30 september

I morgon onsdag den 30 september från kl 22.30 driftsätts VAS 42. Information om leveransens innehåll hittar du under VAS-versioner​.

I den nya versionen finns en utveckling som gör att ännu ej besvarade delsvar från Klinisk kemi visas utan ordet ”Pågår” i JO12 – Att göra. Se även bifogad fil.

En konsekvens av ovan utveckling är att äldre osignerade delsvar med provtagningstid efter 2019-09-01 kan komma att dyka upp i JO12 efter driftsättningen. Dessa svar ska signeras som vanligt.

Delbesvarade remisser bör kontinuerligt bevakas via LA4 – Ej besv lablistor. Provkod som inte har något svar ska åtgärdas/tas bort från remissen så att alla provkoder har svar och remissen därmed kan signeras.

VAS 42 Utveckling RoS (powerpoint)

För felanmälan och support kontakta Servicedesk via telefon 010-476 19 00 eller ärende i SD+​​​​​​
​​​

Kontakt: Anna Thelin

Publicerad: 2020-09-29

Senast ändrad: