Direkt till innehållet

VAS – leverans av VAS 41.0 den 6 maj

Den 6/5 2020 planeras en uppgradering av VAS till en ny version, VAS 41. Det blir ett avbrott med läskopia.

Driftsättningen kan med kort varsel flyttas fram om pandemisituationen den 6/5 kräver det.

Tidplan för uppgraderingen:
Från 22.30 –     VAS produktion stoppas – VAS och NCS kan inte nås
cirka 23:00 – VAS läskopia startas – VAS och NCS kan nås
cirka 01:15 – VAS läskopia stoppas – VAS och NCS kan inte nås
cirka 01:25 – VAS produktion startas  –  VAS och NCS kan nås som vanligt

Inför denna VAS-leverans har vi ingen sedvanlig Skypeutbildning, information om leveransens innehåll ges genom en film som nås i Kompetensportalen via nedanstående länk.

Länk till Kompetensportalen för er som jobbar inom Region Halland
Länk till Kompetensportalen för er privata vårdgivare

Bifogar också dokumentation av leveransinnehållet.

Information VAS 41.0.pptx

PowerPointen innehåller fullständig information kring leveransen och filmen är ”fördjupning och visning” av vissa delar som behöver beröras extra.

Publicerad: 2020-05-05

Senast ändrad: