Direkt till innehållet

VAS – Problem med sökord i standardjournaler

Ett fel som orsakar att ett eller flera sökord saknas i vissa standardjournaler har upptäcks i VAS. En standardjournal är en mall med sökord där vissa sökord även kan innehålla förifylld text. Vi bedömer att felet funnits i ett par veckor. Felsökning pågår hos leverantör.

Felet gäller endast mallar och påverkar inte journalanteckningar.

Om ni upptäcker att sökord saknas i någon av era standarsjournaler anmäler ni det till Servicedesk. Ange vilken standardjournal det gäller och vilken journaltyp den är kopplad till samt vilka sökord och eventuellt tillhörande text som saknas. Vi rättar felen så snart vi kan.

Vid frågor kontakta Servicedesk via telefon eller ärende i SD+

Publicerad: 2022-05-10

Senast ändrad: